Les instal·lacions

Gabinets

Sala d'esterilització

Clínica Drs. Fernández, la Bisba

Sala d'esterilitzacions