top of page

Aquesta especialitat inclou els tractaments o tècniques quirúrgiques que afecten el maxil·lar o la mandíbula, els teixits de suport de la dent i les mateixes dents.

clinica_fernnadez_bisbal

ELS PROCEDIMENTS MÉS HABITUALS SÓN:

EXTRACCIONS DENTALS QUIRÚRGIQUES

Hi ha situacions en què una extracció pot comportar dificultats des del punt de vista quirúrgic, com poden ser dents que estiguin totalment destruïts, pacients que han rebut radioteràpia, dents totalment enterrats en l'os, arrels incloses, etc.


 


QUEIXALS DEL SENY O TERCERS MOLARS:

Solen aparèixer a partir dels 16 anys, i cal una radiografia panoràmica junt amb una revisió clínica per valorar la seva posició a la boca i en relació al nervi dentari que passa per la mandíbula i decidir si és millor l'extracció o el manteniment.

QUAN CAL TREURE ELS QUEIXALS DEL SENY?
Quan les molèsties o infeccions derivades dels queixals del seny són repetides en el temps, provoca càries en la mateixa mola o en els queixals veïns per dificultat en la higiene o lesions a la geniva voltant.
En alguns casos de mal posició de les dents és recomanable la seva extracció per afavorir els tractaments d'ortodòncia o evitar la recidiva (retorn a l'estat original).

CLINICA_FERNANDEZ_BISBAL
MUELA DEL JUICIO.jpeg

INFECCIONS DE LA CAVITAT ORAL


BIÒPSIES:

Extracció de quists i tumors benignes, situats a l'interior


CIRURGIES PREPROTÉSIQUES:

Són aquelles cirurgies que es realitzen en pacients abans de la col·locació d'una pròtesi com la regeneració òssia o tissular i elevacions del si.

Aquesta última és una intervenció que es porta a terme quan han passat molts anys després de la pèrdua d'alguna peça del sector posterosuperior, i el si maxil·lar és neumatitza ocupant el lloc que hauria d'omplir l'ós.

CIRURGIA DELS FRENETS:

 

Cirurgia dels frens tant lingual com labial que comporten patologies en la parla, deglució, malposició o mobilització de les dents
APICEPTOMIES

Extracció de quists dentals de forma quirúrgica.

torus-mandibular.png
FRENILLO_edited.jpg
bottom of page