Les instal·lacions

Gabinets

Sala d'esterilització

Clínica Drs. Fernández, la Bisbal

Sala d'esterilitzacions