Les instal·lacions

Gabinets

Sala d'esterilització

Clínica Fernández, la Bisbal