top of page

La prostodòncia és l'especialitat que permet reemplaçar o substituir les peces que falten o han estat danyats a través de diferents tècniques tant fixes com removibles, en dents i / o implants.

CLINICA_DENTAL_FERNANDEZ

Una pròtesi és un element artificial fabricat per substituir una part perduda o lisiada de la nostra boca i així reestablir la salut de la zona a tractar i donar estètica. 

PRÓTESIS REMOVIBLE

És una alternativa a la substitució de les peces absents mitjançant l'ús d'un aparell removible que el propi pacient pot treure de la seva boca

  

 

Prótesis mucosuportada

Aquestes prótesis estan indicades per substituir totes les peces dentals a pacients edèntuls.

 

 

 

 

 

Prótesis parcial dento-muco soportada

La prótesis es sosté tant amb les dents com amb la mucosa de la boca

 

 

 

Prótesis removible implanto-soportada

A vegades mitjançant l'ús de pocs implants es poden fer dentadures removibles (sistema botó) suportades sobre els implants i que ofereixen una major retenció i estabilitat que aquelles que tan sols se suporten en la mucosa i, a més, abaratint el cost d'una pròtesi fixa.

 

 

 

 

 

clinica_fernandez_protesis_complerta.png
clinica_fernandez.png

PRÓTESIS FIXA

 

Estan unides a un o més dents naturals o a implants osteointegrats col·locats amb anterioritat

 


Prótesis fixa a dent

- Corones (fundes)

- Ponts

- Carilles 

 

 

 

 

 

Prótesis fixa a implant

- Implant unitari

 

 

 

 

- Múltiples implants

  • Pont

  • Prótesis complerta fixa implanto- retinguda (Tècnica All-On-Four)

 

 

 

 

 

clinica_fernandez_bisbal
clinica_dental_fernandez
clinica_fernandez_bisbal
bottom of page